CHỈ KHUNG BR2 – D20

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: BR2 – D20.

3.Kích thước: 20.0*12.0*2400.