LEN CHÂN BR2 – B90

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí chân tường.

2.Mã sản phẩm: BR2 – B90.

3.Kích thước: 90.0*15.0*2400.