TẤM ỐP IV2 – DH150

1.Tên sản phẩm: Tấm ốp Lamri.

2.Mã sản phẩm: IV2 – DH150.

3.Kích thước: 150.0*6.0*2400.