TẤM ỐP IV2 – DH200

1.Tên sản phẩm: Tấm ốp Lamri.

2.Mã sản phẩm: IV2 – DH200.

3.Kích thước: 200.0*6.0*2400.