TẤM ỐP BR2 – DH150

1.Tên sản phẩm: Tấm ốp Lamri.

2.Mã sản phẩm: BR2 – DH150.

3.Kích thước: 150.0*6.0*2400.