TẤM ỐP BR2 – DH100

1.Tên sản phẩm: Tấm ốp Lamri.

2.Mã sản phẩm: BR2 – DH100.

3.Kích thước: 100.0*6.0*2400.