CHỈ TRẦN IV2 – A80

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí trần nhà.

2.Mã sản phẩm: IV2 – A80.

3.Kích thước: 80.0*14.0*2400.