PHÀO TRẦN IV2 – A110

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí trần nhà

2.Mã sản phẩm: IV2 – A110

3.Kích thước: 110.0*19.0*2400