LEN CHÂN PW – C80

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí chân tường.

2.Mã sản phẩm: PW – C80.

3.Kích thước: 80.0*11.0*2400.