PHÀO TRẦN PW – T120

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí trần nhà.

2.Mã sản phẩm: PW – T120.

3.Kích thước: 120.0*22.0*2400.