PHÀO TRẦN PWV – T90

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí trần nhà.

2.Mã sản phẩm: PWV – T90.

3.Kích thước: 90.0*22.0*2400.