PHÀO TRẦN PWV – T120

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí trần nhà.

2.Mã sản phẩm: PWV – T120.

3.Kích thước: 120.0*84*86