PHÀO TRẦN BR2 – A110

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí trần nhà.

2.Mã sản phẩm: BR2 – A110.

3.Kích thước: 110.0*19.0*2400.