PHÀO TRẦN A110

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí trần nhà.

2.Mã sản phẩm: NP-A110.

3.Kích thước: 110.0*78.0*78.0.