CHỈ KHUNG BR2 – D30

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: BR2 – D30.

3.Kích thước: 30.0*14.0*2400.