CHỈ KHUNG IV2 – D10

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: IV2 – D10.

3.Kích thước: 10.0*11.0*2400.