CHỈ KHUNG D201

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: D201-NP

3.Kích thước: 20.0*10.0*2400.