CHỈ KHUNG LD20

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: LD20-NP

3.Kích thước: 20.0*10.0*2400.