CHỈ KHUNG D32

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: D32-NP

3.Kích thước: 32.0*14.0*2400.