CHỈ KHUNG D22

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: D22-NP

3.Kích thước: 22.0*10.0*2400.