CHỈ VIỀN VÀNG D10

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: D10-G337

3.Kích thước: 10.0*11.0*2400.