CHỈ KHUNG D301

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: D301-NP

3.Kích thước: 30.0*15.0*2400.