CHỈ KHUNG PW – L65

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: PW – L65.

3.Kích thước: 65.0*18.0*2400.