CHỈ KHUNG T601

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: T601-NP

3.Kích thước: 60.0*17.0*2400.