DUPEX THE KRISTA

1.Thiết kế & Thi công : APS CONCEPT & CAVALLO MOULDING

2.Địa điểm công trình: The Krista, Quận 2, TP.HCM

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC