TẤM ỐP PW – LR150

1.Tên sản phẩm: Tấm ốp Lamri.

2.Mã sản phẩm: PW – LR150.

3.Kích thước: 150.0*7.0*2400.