TẤM ỐP PWV – LR100

1.Tên sản phẩm: Tấm ốp lamri.

2.Mã sản phẩm: PWV – LR100.

3.Kích thước: 100.0*9.0*2400.