TẤM ỐP PWV – LR150

1.Tên sản phẩm:Tấm ốp lamri.

2.Mã sản phẩm: PWV – LR150.

3.Kích thước: 150.0*7.0*2400.