TẤM ỐP PWV – LR200

1.Tên sản phẩm: Tấm ốp lamri.

2.Mã sản phẩm: PWV – LR200.

3.Kích thước: 200.0*7.0*2400.