CHỈ KHUNG PW – KT40

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: PW – KT40.

3.Kích thước: 40.0*18.0*2400.