HOMYLAND RIVERSIDE APARTMENTS

1.Thiết kế & Thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Homyland Riverside, Quận 2, TP HCM.

4.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc

3.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.