SPEIA HOTEL

1.Đơn vị thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Yên Thế, TP Đà Lạt.

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc và PU mạ vàng.

4.Phong cách thiết kế: CLASSIC.