INDOCHINE VILLA

1.Thiết kế & Thi công : Đồng Nhân Arch & Cavallo Moulding

2.Địa điểm công trình: Nguyễn Văn Mai, Quận 3, TP.HCM

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC & INDONCHINE