LE PAVILLION SHOPHOUSE

1.Thiết kế & Thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Đà Nẵng

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC