MAJESTIC HOTEL

1.Đơn vị thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Quận 1, TP HCM.

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc và PU sơn nhũ đồng.

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.