MASTERI APARTMENTS

1.Đơn vị thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Masteri Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc.

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.