MAYA HOTEL

1.Đơn vị thị công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Côn Đảo.

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc.

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.