NINE SOUTH VILLA

1.Thiết kế & Thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: KBT Nine South, Nhà Bè, TP HCM

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.