PENHOUSE EMERALD

1.Thiết kế & Thi công : Cavallo Moulding

2.Địa điểm công trình: Celadon City Tân Phú, TP HCM

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: CLASSIC