CHỈ KHUNG PW – K21

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: PW – K21.

3.Kích thước: 21.0*9.0*2400.