CHỈ KHUNG PWV – K30

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: PWV – K30.

3.Kích thước: 30.0*14.0*2400.