CHỈ KHUNG PW – K16

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí khung tường.

2.Mã sản phẩm: PW – KT16 .

3.Kích thước: 16.0*10.0*2400.