SCENIC VALLEY APARTMENTS

1.Đơn vị thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Scenic Valley, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP HCM.

4.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc

3.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.