SPA TUNG ANH

1.Đơn vị thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc.

3.Phong cách thiết kế: CLASSIC.