VEROSA PARK KHANG ĐIỀN

1.Thiết kế & Thi công : Cavallo Moulding

2.Địa điểm công trình: Verosa Park Khang Điền, Quận 9, Thủ Đức

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC