VEROSA PARK VILLA

1.Thiết kế & Thi công : Cavallo Moulding

2.Địa điểm công trình: Verosa Park, Khang Điền, Quận 9, TP HCM

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC