VILLA DA LAT

1. Đơn vị thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Lữ Gia, TP Đà Lạt.

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc.

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.