VILLA PHU MY HUNG

1.Đơn vị thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM.

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc.

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.