VILLA TAY NINH

1.Thiết kế & Thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: TP Tây Ninh.

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc.

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.