VIVA RIVERSIDE APARTMENTS

1.Thiết kế & Thi công: Cavallo Interior Moulding.

2.Địa điểm công trình: Viva Riverside, Quận 6, TP HCM.

4.Hạng mục: Trang trí phào chỉ nhựa Hàn Quốc

3.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC.